top of page

Mindre er mere…

Mindre er mere, hvor lys møder mørke og mørke møder lys, der opstå der en linje.

Linjen gør noget synligt, som ellers ikke ville være til at se, hverken badet i lys eller badet i mørke. Dermed bliver fladen synlig - tænk blot på månens konturer, som hverken kan ses ved fuld- eller nymåne, kun når månen er halv opdager vi i kikkerten at den er fuld af relief. 

Udtryk for lyse/ mørke er

hvid/sort på papiret.

Den tegnede linje er egentlig allerede et meget smalt og langt område.

Det er spændende at arbejde med mødet af hvid og sort, med linjer og med områder. Arbejdet bliver til en balanceakt mellem de to modsætninger, hvor mindre er mere og mere er mindre. Balancen mellem at se og ikke se, hvor spørgsmålet står i rummet: Hvad er der behov for?

Også igen et særdeles dybt socialt spørgsmål!

I denne kontekst arbejder jeg med grafik, tegning og linoleumssnit og forskellige andre trykmetoder.

Weniger ist mehr...

Weniger ist mehr dort wo Hell auf Dunkel und Dunkel auf Helligkeit unmittelbar aufeinandertreffen, dort entsteht die Linie. 

Die Linie macht etwas sichtbar was in der reinen Dunkelheit oder Helligkeit nicht zu sehen wäre. Damit wird eine Fläche sichtbar.

Ausdruck für Hell/ Dunkel ist

Weiß/Schwarz auf dem Papier.

Die gezeichnete Linie ist eigentlich schon eine sehr schmale, lange Fläche.

Es ist spannend mit der Begegnung von Weiß und Schwarz zu arbeiten, mit Linien und Flächen. Diese Arbeit wird zu einem Balanceakt zwischen den beiden Gegensätzen, wo weniger mehr ist und mehr weniger. Eine Balance zwischen Sehen und nicht sehen, wo die Frage im Raum steht: Was braucht es? 

Auch das wieder eine zutiefst soziale Frage!

In diesem Zusammenhang arbeite ich mit Graphik, zeichnen und Linoleums Schnitt und andre, unterschiedliche Druck Methoden.

bottom of page