top of page
IMG_3740_edited.jpg

“Its not the cow it’s the how”

Koen

Koen er blevet symbol på klimakrisen. I store dele af samfundet står koen for metan og co2 produktionen, for spisning af kød, for usund livsførelse på bekostning af kommende generationer osv. Koen står, sammen med grisen, som symbol på det konventionelle landbrug og for ødelæggelsen af vores livsgrundlag på kloden. 

Men koen har også det modsatte i sig - koen kan også være del af løsningen. Den måde vi dyrker jorden på er afgørende for, om koen er symbol på problemet eller snarere en del af løsningen. Den kan binde co2 i vores jord, og være med til at bygge humus op og dermed øge frugtbarheden af jorden. 

I Danmark findes både regenerative og biodynamisk dyrkede landbrug. Her arbejdes med holistisk afgræsning og opbygning af humuslaget og dermed binding af co2 i jorden.

Der er masser af gode grunde til at beskæftige sig med koen, og prøve at forstå koens væsen.

Link: TEDxBig Sky: It´s Not the Cow it`s the How, by Bobby Gill

Martin Beck: ”En frugtbar jord – Det regenerative biodynamiske jordbrug”

“Its not the cow it’s the how”

Die Kuh

Die Kuh ist ein Symbol für unsere Klimakrise geworden. In grossen Teilen unserer Gesellschaft steht Die Kuh für die Produktion von Methan und Co2, für essen von Fleisch, ungesunder Lebensführung auf Kosten kommender Generationen usw.. Die Kuh steht zusammen mit dem Schwein für konventionelle Landwirtschaft und Zerstörung unserer Lebensgrundlage auf unserer Erde.

Aber Die Kuh vereint auch das Gegensätzliche in sich, Die Kuh kann auch Teil der Lösung sein. Die Anbaumethode in unserer Landwirtschaft sind entscheidend für, ob Die Kuh die Lösung für das Binden von Co2 in unserer Erde ist oder nicht, ob Die Kuh beiträgt, zum Humus Aufbau und damit die Fruchtbarkeit unserer Erde erhöht.

Hier in Dänemark kannst du dich nach regenerativen Höfen oder biodynamisch anbauenden Landwirten umsehen. Hier wird mit holistischer Beweidung gearbeitet und mit Aufbau der Humusschicht und mit dem Binden von Co2 in der Erde.

Es finden sich reichlich Gründe sich mit Der Kuh zu beschäftigen und zu versuchen ihr Wesen zu ergründen.

Link: TEDxBig Sky: It´s Not the Cow it`s the How, by Bobby Gill

Martin Beck: ”En frugtbar jord – Det regenerative biodynamiske jordbrug”

 

…. Kuhzeichnungen

IMG_3730_edited.jpg
bottom of page